Utbildning

PROFESSIONELL KVALITETSSÄKRING FÖR DIG SOM MEDLEM

I vår strävan att forma en bra och innehållsrik utbildning, utgår vi i förbundet ifrån att skapa en
kvalitetssäkrad nivå enligt nedanstående modell, allt för att öka tryggheten och stödet för dig som
medlem och förbundets kvalité både i landet och internationellt.

Kvalitetssäkring Floating

Grundkravet ifrån förbundet är att samtliga medlemmar blir diplomerade inom ett år efter inträde i
förbundet.
Den första Diplomeringen, ger dig som har startat eller är på väg att starta, grundläggande kunskap
om de regler myndigheterna ställer vad beträffar hygien, vattenkontroll, mm, helt enkelt att utforma
ett EGENKONTROLL-program, efter de regler och förordningar som gäller idag.
Historiken bakom floatingen, grundläggande kunskap om vad som händer i vår kropp och hjärna när
vi floatar, allt för öka kunskap, självförtroende och trygghet i att driva en floatinganläggning, både för
utövare, kund och förbundet.
Att sprida/ha god kunskap på ett professionellt sätt är av största vikt.
Genomgång av floatingtankens kemi och olika reningsytemens funktion, epsomsaltet, väteperoxiden,
UV, OZON.
Efter genomförd utbildning erhålls ett DIPLOM.