«

okt 08

Studie om Floating

Man planerar på Karlstad Universitet, studier om vad floating kan bidra med och ha för effekter för äldre ungdomar med utmattningsproblematik och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad man får för resultat ser vi på Svenska Floatingförbundet med spänning fram mot!