↑ Åter till Förbundet

Medlemsskap

Som NY medlem får du nu:

  • 10 ex av vår fina broschyr om floating
  • Möjlighet att köpa floatingbilder ur vårt arkiv

Övrigt för medlemmar:

  • Vi finns givetvis på Facebook där du också har möjlighet att vara med i vår medlemsgrupp på Facebook för en ytterligare kontaktmöjligheter med övriga medlemmar
  • Snabb information när det gäller senaste nyheter och forskningsstudier
  • Tillgång till SFF´s 3-stegs utbildning, specialanpassad för just floating med dess effekter inkluderat i ett helhetsperspektiv (Detta ligger på is då förbundet håller på att skapa en digitaliserad version av utbildningen)
  • Avtal med Bokadirekt

Som medlem förbinder du dig att:

Du kommer få möjlighet att göra ett utbildning via dator, som lär dig det viktigaste runt Floating

  • Följa förbundets etiska regler
  • Följa förbundets skötsel- och hygienrekommendationer
  • Inneha behandlingsskadeförsäkring

Årsavgift 2021:

100:- medlemsavgift. Pga Coronasituation har man tagit bort serviceavgiften.
Annars gäller: Medlemsskap- 600:- (varav 100:- medlemsavgift och 500:- avdragsgill serviceavgift, moms tillkommer).

Företagets namn

Startår för floating

Företagsnamn om annat än ovan

Organisationsnummer

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

Företagets adress

Postnummer och ort

Ev faktureringsadress

Postnummer och ort

Län

Telefon

Mobil

E-post

Hemsida

Behandlingsskadeförsäkring är obligatoriskt!
Har redan försäkring via

Önskar teckna behandlingsskadeförsäkring

1+1=? 

Jag försäkrar att företaget bedriver floating enligt den definition som Svenska Floatingförbundet fastställt (se www.floatingforbundet.se) och att jag har läst och kommer att följa de föreskrifter, etiska regler och stadgar som Svenska Floatingförbundet fastställer.