↑ Åter till Floating-REST

Dokumentation & hjälpmedel

Svenska Floatingförbundet, SFF, har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram ett dokument som ett hjälpmedel för kommersiella verksamhetsutövare. Dokumentet kompletterar Socialstyrelsens handbok för ”Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel” vilken är ett tillägg till Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2004:7) allmänna råd om bassängbad.
Som medlem i SFF ingår vår diplomeringsutbildning som innehåller nödvändig information för att du ska kunna kvalitetssäkra din floating.
Du får även tillgång till en mängd verktyg, dokument, checklistor och mallar.
Vi har samlat dokumenten på vår medlemssida på Facebook. Har du inte tillgång till Facebook så kontakta:
Josefin Hansson, info@carlskronafloating.se