«

»

okt 18

Känsliga sinnen gör vardagen intensiv

STARKA INTRYCK. Den senaste veckan har Idagsidan skrivit om Elaine Arons studier kring de ”högkänsliga”. Men även andra forskare har intresserat sig för individers olika känslighet för sinnesintryck. Supersmakare, ljudöverkänsliga och hyperhörare är några grupper som de identifierat.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/kansliga-sinnen-gor-vardagen-intensiv_7124501.svd