↑ Åter till Förbundet

Styrelsen

Mailadress: info@floatingforbundet.se

Styrelse april 2017 — april 2018

Ordförande
Tony Hallén, Carlskrona Floating, 0708-30 74 06
Tony.hallen@reverentia.nu
Kontakta Tony angående: Förbundsfrågor, förbundets stadgar, medlemsfrågor, Marknadsföringsmaterial, SFF hemsida

Kassör
Yvonne Bentsen, FloatingCentret i Motala, 0703-98 11 09
yvonne@floatingcentret.se

Ledamöter
Jesper Lundin, Energimedicinpraktiken, Sundsvall, 0705-84 97 89
jesper@energi-medicin.se
Kontakta Jesper angående: Utbildningsfrågor och kvalitetsfrågor

Christer Holm, NKB Kärnan KB, Borlänge, 0241-513 00, 0705-10 48 69
Christer@netmark.se
Kontakta Christer angående: Verksamhets-/myndighetsfrågor, Internationella frågor

Annette Kjellgren, Karlstad Universitet, 0709-63 16 20
Anette.kjellgren@kau.se

Kristoffer Jonsson, Karlstad Universitet, 0735-51 04 45
toffejonsson@gmail.com

Valberedning
Stefan Bennet, Floating REST International AB, 0707-15 76 62
floatingrest@gmail.com