↑ Åter till Förbundet

Försäkring

SFF har tecknat avtal med Svedea, en bra och heltäckande försäkringslösning som inkluderar behandlingsskadedelen. Försäkringen är likvärdig med den som massörerna kan teckna via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, vilka i sin tur också har avtal med Svedea. Alla som är medlemmar, och främst du som inte är ansluten till något annat terapeutiskt förbund, har denna möjlighet. Som medlem är du enligt stadgarna skyldig att inneha behandlingsskadeförsäkring, både för att skydda din verksamhet och kunden om något skulle hända under själva floatingbehandlingen i tanken.

Notera att ansvarsförsäkring (skyddar dig) inte är det samma som behandlingsskadeförsäkring (skyddar kunden)!

Har du frågor eller vill teckna försäkring, kontakta Svedea.
Försäkringsförmedlare Johan Nordin, Pensum Norrland AB.
Tel: 0660-551 10
Mail: johan.nordin@pensumnorr.se