↑ Åter till Floating-REST

Definition

Svenska Floatingförbundet, SFF, använder ordet floating som en benämning för Flotation REST.

Flotation REST, Restricted Enviromental Stimulation Technique, är en metod där en person ligger och flyter i en ljud- och ljusisolerad flyttank med hudtempererat vatten med hög salthalt (30% Epsom salt, magnesiumsulfat) alternativt mindre förslutet flytrum med samma egenskaper som flyttanken.
I flyttanken/flytrummet är inkommande impulser, så som ljus, ljud, tryck, beröring, temperatur och spänning, reducerade till ett minimum.

SFF följer den dokumenterade forskningens definition av Flotation REST.

IMG_52