Floating-REST

Definition

Svenska Floatingförbundet, SFF, använder ordet floating som en benämning för Flotation REST. Flotation REST, Restricted Enviromental Stimulation Technique, är en metod där en person ligger och flyter i en ljud- och ljusisolerad flyttank med hudtempererat vatten med hög salthalt (30% Epsom salt, magnesiumsulfat) alternativt mindre förslutet flytrum med samma egenskaper som flyttanken. I flyttanken/flytrummet är …

Visa sida »

Dokumentation & hjälpmedel

Svenska Floatingförbundet, SFF, har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram ett dokument som ett hjälpmedel för kommersiella verksamhetsutövare. Dokumentet kompletterar Socialstyrelsens handbok för ”Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel” vilken är ett tillägg till Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2004:7) allmänna råd om bassängbad. Som medlem i SFF ingår vår diplomeringsutbildning som innehåller nödvändig information för att du …

Visa sida »

Forskning & Evidens

Psychotherapeutic Treatment in Combination with Relaxation in a Flotation Tank: Effects on ”Burn-Out Syndrome” Evidensbaserad medicin i korthet Floating effective for stress and pain Floating-REST effektivt mot stress och smärta Whiplash och Floating-REST Forskning om avslappning i Flyttank – från Karlstad Universitet Karlstadforskaren Torsten Norlanders egen sida

Visa sida »

Vad är Floating-REST

Vad är Floating-REST Bakgrund Floating kom till Sverige på 1980-talet, men det är först på senare år som intresset har ökat betydligt och floating-REST blivit en populär behandlingsform. Trots detta känner få till vad det egentligen innebär att flyta och varför man ska göra det. Förutom att det upplevs som behagligt och skönt att flyta, …

Visa sida »