Floating nära dig

Örebro Län

Spa Huset i Örebro

Östergötlands Län
Massage o FloatingCentret i Motala
Nettans Livskvalité i Motala

Älvsborgs Län
Relaxx Floating i Vänersborg

Jönköpings Län
Salong Wätterspa i Jönköping

Kalmar Län
c4dogs

Blekinge Län
Carlskrona floating i Karlskrona

Floating Karlshamn

Skåne Län

Intro Café Mirakel i Kristianstad

Stockholms Län

Floating Rest International AB, Täby,  Leverantör/Medlem (Ej floatingställe, säljer floatingprodukter)

Dalarna
Team Jobs Floating i Borlänge

Västmanland

MåBrakällaren i Lindesberg