«

»

apr 22

Float Summit 2012, Göteborg

Värdlandet för det tredje Floating-toppmötet var Sverige, som är det land som har flest floatingcentra i världen.
I dagsläget är Sverige även det land som bedriver forskning om floating-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique)och som målmedvetet jobbar på att få in floating-REST under högkostnadsskyddet – en mycket anmärkningsvärd prestation om vi lyckas.

Floatingbehandling ska minska sjukskrivningarna
Mötesdeltagare från 14 olika länder, föreläsare, forskare, läkare, tillverkare, floatingcenter-ägare, utbildare och journalister deltog i konferensen, som var mycket uppskattad.
På dessa två dagar fick vi lära oss massor om floating, både vad gäller forskning, utbildning och byggande av tankrum t ex. Vi skapade även många nya internationella kontakter.

Kort sagt en unik och minnesvärd upplevelse-helg!

(floating-) Tank You

Kommentarer från FloatSummit helgen Klicka här
FS - Mark Frickel & Catharina JakobssonFS - Anders Heden
FS -Dr.Ulf SundeqvistFS - Dr.Anette Kjellgren & Dr.Torsten Norlander
FS-Michael RessnerIMG_397