«

»

okt 18

Anette Kjellgren, professor i psykologi

Anette Kjellgren har forskat kring smärtlindring och stressreduktion genom avslappning i flyttankar, floating, i 16 år. Hon säger att man i dag förvisso vet mer om stress och dess negativa effekter, samt att förståelsen för att det är ett stort samhälleligt problem har ökat.
– Men i hög utsträckning är vi fortfarande frågande inför hur vi rehabiliterar människor. Floating är evidensbevisat men används inte så mycket som det kunde; Varför finns det inte flyttankar på alla vårdcentraler? Samtidigt är floating i dag en etablerad metod, om än i liten skala.