Årsmöte 28 maj 2020

Kallelse till Årsmöte.
Det ser ut som att vi kommer få till en ny styrelse i SFF.
Årsmöte kommer ske vi video/telefon torsdagen den 28e Maj kl.19-20:30.

Anmälan sker antingen via svar på mail alternativt via medlemssidan på
Facebook, varvid länk till mötet skickas till varje anmäld person.

Svenska Floatingförbundet

Vår vision:

Svensk floating är ett föredöme internationellt kring nationell hälsa och program för floatingrest som behandling: Sverige är ett föredöme genom en engagerad och kompetent medlemsorganisation, som gynnar samtliga medlemmar i sitt arbete att förbättra och utveckla folkhälsan, lokalt som nationellt.

Vår mission:

Svenska floatingförbundet stärker medborgarens rätt till hälsa och välmående!