Kommande diplomeringsutbildningar

Inbjudan till digital diplomeringsutbildning (för er som inte redan gått den)

Sker via telefon och Skype vid 3 tillfällen á 1 timme.
Datum sätts löpande när tillräckligt antal anmälda finns.

Anmälan gör du på mail till: jesper@energi-medicin.se

Svenska Floatingförbundet

Vår vision:

Svensk floating är ett föredöme internationellt kring nationell hälsa och program för floatingrest som behandling: Sverige är ett föredöme genom en engagerad och kompetent medlemsorganisation, som gynnar samtliga medlemmar i sitt arbete att förbättra och utveckla folkhälsan, lokalt som nationellt.

Vår mission:

Svenska floatingförbundet stärker medborgarens rätt till hälsa och välmående!